Kooperativet

Ett kooperativ ger stora möjligheter att få inblick och inflytande i ditt barns vardag. Varje år har föräldrarna till Kattungens barn en kontaktdag, då de får följa med på utflykter och andra aktiviteter. Och när barnen lämnas och hämtas, är de vuxna oftast välkomna att stanna lite längre om de vill och om det inte stör barnens aktiviteter. Personalen anser de att det skapar en trygghet för barnen om de vuxna känner till deras vardag.

img_8734

De flesta rutinarbeten som städning och inköp lejs ut. Behövs vikarier anlitas i första hand personer utanför föräldrarkretsen. Vi har inget samarbete med någon vikariepool, utan har knutit egna barnskötare till förskolan. Det innebär att barnen sällan behöver möta främlingar på gården.

Ett kooperativ är en ekonomisk förening som drivs av föräldrarna. För att det ska fungera, förbinder sig alla föräldrar till vissa uppgifter på förskolan. Det här förväntas av dig som har barn på Kattungen:

  • Torsdagsjour: Under en och en halv timma varje torsdagseftermiddag planerar personalen för nästa vecka. Då finns en eller två föräldrar på plats att ta hand om barnen. Alla familjer får ungefär tre pass tilldelade per år.
  • Höst- och vårstädning: Röjning på gården, fönsterputs och avdammande av alla hörn tar en dag varje termin.
  • Kooperativa åttaganden: Alla föräldrar delas in i en arbetsgrupp efter sina intressen och möjligheter. Kooperativet har till exempel en köansvarig och en festkommitté.
  • Styrelseuppdrag: En vuxen från varje familj måste sitta med i föräldrakooperativets styrelse i åtminstone ett år.
  • Sjukjour: Vi de tillfällen vikarierna inte kan hoppa in, tar föräldrarna hand om barnen. Varje familj förväntas hoppa in ungefär en dag per läsår.

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öpettider i förhållande till föräldrarnas behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjuer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef

För att kunna erbjuda hög kvalitet och samtidigt hålla nere antalet jourdagar, har föräldrarna till barnen på Kattungen gemensamt kommit överens om att erbjuda barnomsorg 7.30-17.30 alla dagar utom fredagar, då vi stänger 16.00.