Personalen och arbeta här

04-alla

Personalen är Kattungens största tillgång. De har alla förmåga att se både det enskilda  barnet och gruppens behov. De är kompetenta, uppfinningsrika, engagerade och trygga nog att släppa in föräldrarna i verksamheten. Tillsammans med barnen har de lyckats skapa en varm och utvecklande miljö där både barn och föräldrar trivs.

Våra tre pedagoger arbetar heltid på Kattungen.

01-ann-charlotte

Ann-Charlotte, Förskolechef och förskollärare (sjukskriven)

02-anna

Anna, tf Förskolechef

03-yasmina

Yasmina, Barnskötare (föräldraledig)

Daniella, Barnskötare

Stella, Förskollärare

När vikarier behöver tas in, använder vi oss av vikarier kopplade direkt till förskolan. Det skapar trygghet för barnen och är en säkerhet för alla, eftersom vikarierna är väl bekanta med Kattungens barn och rutiner.

ARBETA HOS OSS
Vi tar alltid emot ansökningar för timanställning. Skicka din ansökan till vår tf förskolechef Anna om du är intresserad av att ansöka!