Förälder på Kattungen

FÖRÄLDRAKOOPERATIVET
Vi startade hösten 1990 och förskolan bedrivs ännu idag om ett föräldrakooperativ. Huvudman för verksamheten är Barnstugan Kattungen, ekonomisk förening.

Hos oss finns engagerade föräldrar som tar del i barnens vardag genom att ha en nära dialog med personalteamet. Alla barn är väl förtrogna med varandra och familjerna.

Matlagning och städning sköts av professionella leverantörer och inte av föräldrarna. Kooperativet har en mycket god ekonomi och vi fixar och köper nytt när det behövs.

Behövs vikarier anlitas i första hand personer utanför föräldrarkretsen. Vi har inget samarbete med någon vikariepool, utan har knutit egna barnskötare till förskolan. Det innebär att barnen sällan behöver möta främlingar på förskolan.

img_8734

FÖRÄLDRARNAS ENGAGEMANG
Ett kooperativ är en ekonomisk förening som drivs av föräldrarna. För att det ska fungera, förbinder sig alla föräldrar till vissa uppgifter på förskolan. Det här förväntas av dig som har barn på Kattungen:

  • Torsdagsjour: Under en och en halv timma varje torsdagseftermiddag planerar personalen för nästa vecka. Då finns en eller två föräldrar på plats att ta hand om barnen. Alla familjer får ungefär tre pass tilldelade per år.
  • Höst- och vårstädning: Röjning på gården, fönsterputs och avdammande av alla hörn tar en dag varje termin.
  • Kooperativa åttaganden: Alla föräldrar delas in i en arbetsgrupp efter sina intressen och möjligheter. Kooperativet har till exempel en köansvarig och en festkommitté.
  • Styrelseuppdrag: En vuxen från varje familj måste sitta med i föräldrakooperativets styrelse i åtminstone ett år.
  • Sjukjour: Vi de tillfällen vikarierna inte kan hoppa in, tar föräldrarna hand om barnen. Varje familj förväntas hoppa in ungefär en dag per läsår.

GEMENSAMMA AKTIVITETER
Barn och föräldrar träffas regelbundet för exempelvis adventsmys, sommarfest, korvätning, barnvänlig aw, städ- och fixardagar.