Verksamheten

ARBETSSÄTT
Vi följer läroplanen (Lpfö 98) och lägger grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten är trygg, rolig och lärorik med mycket skapande, sång och musik. Förskolan har fokus på språkutveckling.

Vi har ett temainriktat arbetssätt där barnen har en aktiv roll i sitt eget kunskapssökande. Matematik, naturvetenskap och teknik är grundpelare i vårt temaarbete.
På Kattungen arbetar vi genuspedagogiskt och har ett aktivt förhållningssätt gällande vad vi bekräftar hos barnen. Framförallt hur vi väljer att bekräfta dem i olika situationer eftersom alla barns lika värde är en central del i hela verksamheten.

STÖRRE DELAKTIGHET SOM FÖRÄLDER PÅ KATTUNGEN
Varje år har föräldrarna till Kattungens barn en kontaktdag, då de får följa med på utflykter och andra aktiviteter. När barnen lämnas och hämtas, är de vuxna oftast välkomna att stanna lite längre om de vill och om det inte stör barnens aktiviteter. Personalen anser de att det skapar en trygghet för barnen om de vuxna känner till deras vardag.

Barnens aktiviteter dokumenteras via verktyget Pluttra vilket gör att du som förälder kan följa ditt barns  vardag direkt i din smartphone (iOS och Android).

MAT OCH MILJÖ
Att våra barn äter bra mat tycker vi är viktigt. Kattungen har därför cateringmat som har lagats från grunden och utan tillsatser. Råvarorna är så långt det går svenska och ekologiska. Sedan hösten 2009 arbetar Kattungen också med Grön flagg, som är en del i Skola för hållbar utveckling, ett profilarbete framtaget av organisationen Håll Sverige Rent. Detta innebär att olika miljöteman integreras i verksamheten och att förskolan genom ett kontinuerligt arbete med dessa fått en miljöcertifiering.

rum

LOKALERNA
Förskolan består av flera fina rum som ger möjlighet till både lek, rörelse och lugna
stunder. I skaparverkstaden utvecklas barnens kreativitet och logiska tänkande genom målning, konstruktion och spel. Lokalerna uppdateras löpande med färg och belysning som kan anpassas till både aktiva och rofyllda aktiviteter.

Förskolan ligger i ett flerbostadshus på Birger Sjöbergs väg 3 och delar en stor och grönskande innergård med bostadsrättsföreningen. Den rymliga innergården inbjuder till många olika typer av lek. Där finns sandlåda, ytor för spring och lek samt en stor gräsmatta. Innergården kommer att genomgå en stor förvandling, initierad av kooperativet, under 2018. 

midpic_1

UTFLYKTER
Vi besöker regelbundet olika kulturella engagemang så som klassiskt tonande och barnteater. Utomhusvistelse är en viktig del i verksamheten och normalt är vi utomhus både på för- och eftermiddag. När vi inte är på vår gård nyttjar vi givetvis de natursköna omgivningarna i Fredhäll. I förskolans närhet finns skogsområden, parker och lekparker. Flera gånger i veckan går vi på utflykt och upptäcktsfärder i området.

ÖPPETTIDER
Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrarnas behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef.

För att kunna erbjuda hög kvalitet och samtidigt hålla nere antalet jourdagar, har föräldrarna till barnen på Kattungen gemensamt kommit överens om att erbjuda barnomsorg 7.30-17.30 alla dagar utom fredagar, då vi stänger 16.00.